ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ PLC

Αναβαθμίζουμε και βελτιώνουμε τον κλασσικό αυτοματισμό με την χρήση των PLC. Δημιουργούμε σύγχρονα συστήματα, ικανά να παρέχουν στον τελικό χρήστη όλες τις πληροφορίες και τις μετρήσεις που γίνονται σε μια εγκατάσταση.